Pendidikan Vokasi di Satuan Pendidikan Non Formal

Pendidikan Vokasi di Satuan Pendidikan Non Formal

Pernah ada kritik yang dialamatkan kepada dunia pendidikan tinggi yang disebabkan ketidaksiapan lulusannya untuk memasuki kawasan lapangan pekerjaan sehingga menambah panjangnya barisan pengangguran...

Baca Selengkapnya